Ko Te Rātapu Tuawhā o Te Wā Noa, Te Tau A

Fourth Sunday in Ordinary Time, Year A

Prayers and Readings for Sunday 29 January 2017

 

ĪNOINGA MŌ TE KATOA

E te Ariki to mātou Atua, whakaae mai ki a mātou kia whakahōnore mātou i ā koe ki ō mātou hinengaro katoa, ā, kia aroha ki ngā tāngata katoa i runga i te pono o te ngākau. Mā to mātou Ariki mā Hēhu Karaiti, tāu Tamaiti, e ora nei, e rangatira tahi nei kōrua i te kotahitanga o te Wairua Tapu, Atua kotahi mō ake ake. Āmene.

 

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Tepania Poropiti 2:3, 3:12-13

Rapua te Ariki, e te hunga māhaki katoa o te whenua, e te hunga e mahi ana i tāna i whakarite ai; rapua te tika, rapua te tikanga māhaki: me kāhore koutou e piri i te rā o tō te Ariki riri. Ka whakatoe anō e ahau ētahi i roto i ā koe, he ware, he rawakore, ā, ka whakawhirinaki rātou ki te ingoa o te Ariki. E kore ngā toenga o Iharaia e mahi hē, e kōrero teka rānei. Ā, kore anō e kitea he arero teka i roto i ō rātou māngai. Ka kai hoki rātou, ka takoto, tē ai he whakawehi.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Zephania 2:3, 3:12-13

If you humbly obey the Lord, then come and worship him. If you do right and are humble, perhaps you will be safe on that day when the Lord turns loose his anger. But I, the Lord, won’t destroy any of your people who are truly humble and turn to me for safety. The people of Israel who survive will live right and refuse to tell lies. They will eat and rest with nothing to fear.

 

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

 

WAIATA WHAKAUTU 145 / 146

Whakautu: He hunga hari te hunga e rawakore ana te wairua, nō rātou te rangatiratanga o te rangi.

Ko te Ariki ia e pupuri nei i te pono ake ake. E tohe nei i te whakawā mō te hunga e tūkinotia ana. E whāngai nei i te hunga matekai. Ko te Ariki hei wewete i ngā herehere.

Whakautu: He hunga hari te hunga e rawakore ana te wairua, nō rātou te rangatiratanga o te rangi.

Ko te Ariki hei whakatitiro i ngā matapō. Ko ia hoki hei whakaara i te hunga kua whakapikoa iho. Ko te Ariki hei tiaki i ngā manene. Ko ia hei tautoko i te pani, i te pōuaru.

Whakautu: He hunga hari te hunga e rawakore ana te wairua, nō rātou te rangatiratanga o te rangi.

E aroha ana te Ariki ki te hunga tika. Ko te ara ia o te hunga kino ka huripokitia e ia. Ko te Ariki hei kīngi ake ake, ae, ko tōu Atua e Hiona, tae noa ki ngā whakatupuranga katoa

Whakautu: He hunga hari te hunga e rawakore ana te wairua, nō rātou te rangatiratanga o te rangi.

PSALM & RESPONSE 145 / 146

Response: Happy the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs.

He gives justice to the poor and food to the hungry. The Lord sets prisoners free.

Response: Happy the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs.

He heals blind eyes and gives a helping hand to everyone who falls. He looks after strangers. He defends the rights of orphans and widows.

Response: Happy the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs.

 

The Lord loves good people but destroys the wicked. The LORD, God of Zion will rule forever!

Response: Happy the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs.

 

TUHITUHI TAPU TUARUA

Reta Tuarua a Paora ki te hunga o Koriniti 1:26 – 31

E aku tēina, titiro ki to koutou karangatanga. Ehara i te mea he tokomaha te hunga whakaaro nui o te wähi ki te kikokiko, ehara i te mea te hunga whai mana, ehara anō i te mea he tokomaha te hunga rangatira. Ēngari i whiriwhiria e te Atua ngā mea kuare o te ao hei whakahē i te hunga mōhio, i whiriwhiria anō e te Atua ngā mea ware o te ao me ngā mea e whakahāweatia ana, me ngā mea kāhore noa iho, hei whakakāhore i ngā mea nunui. Kia kore ai e whakamana tētahi kikokiko ki tōna aroaro. Nāna koutou i noho ai i roto i a Karaiti Hēhu, ā, kua meinga ia hei whakaaro nui mō tātou, he mea nā te Atua, hei tika, hei whakatapunga, hei whakaoranga kia rite ai ki te mea i tuhituhia. Te tangata e whakamanamana ana, me whakamana- mana i roto i te Ariki.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

Areruia. Kia whakapaingia koe, e te Matua, te Ariki o te rangi, o te whenua; nō te mea kua hurahia ēnei mihiteria ki ngā kōhungahunga.

 SECOND READING

1 Corinthians 1:26 – 31

My dear friends, remember what you were when God chose you. The people of this world didn’t think that many of you were wise. Only a few of you were in places of power, and not many of you came from important families. But God chose the foolish things of this world to put the wise to shame. He chose the weak things of this world to put the powerful to shame. What the world thinks is worthless, useless, and nothing at all, is what God has used to destroy what the world considers important. God did all this to keep anyone from bragging to him. You are God’s children. He sent Christ Jesus to save us and to make us wise, acceptable and holy. So if you want to brag, do what the Scriptures say and brag about the Lord.

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

Alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, for revealing the mysteries of the kingdom to mere children.

 

 RONGO PAI

Matiu 5:1-12

Ā, te kitenga o Hēhu i ngā mano, ka kake ia ki runga ki te maunga, ā, ka noho ia ki raro. Ka haere mai āna ākonga ki ā ia. Na ka mea: “He hunga hari te hunga rawakore te wairua, nō te mea nō rātou te rangatiratanga o te rangi. He hunga hari te hunga waimarie, nō te mea e riro mai i a rātou te whenua. He hunga hari te hunga e tangi ana, nō te mea e whakamarietia rātou. He hunga hari te hunga e hiakai ana, e hiainu ana ki te tika, nō te mea e mākona rātou. He hunga hari te hunga ngäkau mā, nō te mea e kite rātou i te Atua. He hunga hari te hunga hohou rongo, nō te mea e karangatia rātou he tamariki nā te Atua. He hunga hari te hunga e whakatoia ana mō te tika nō te mea nō rātou te rangatiratanga o te rangi. He hunga hari koutou, inā taunu ngä tāngata ki a koutou, inā whakatoi i a koutou, inā kōrerotia e rātou ngā mea kino katoa mō koutou, he mea teka, he kino nō rātou ki a au, kia koa, kia nui te hari, nō te mea e nui to koutou utu ki te rangi.”

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia ra koe, e te Ariki,

e Hēhu Karaiti.

 HOLY GOSPEL

Matthew 5: 1-12

When Jesus saw the crowds he went up on the side of a mountain and sat down. Jesus’ disciples gathered around him, and he taught them: “God blesses those people who depend only on him. They belong to the kingdom of heaven! God blesses those people who grieve. They will find comfort! God blesses those people who are humble. The earth will belong to them! God blesses those people who want to obey him more than to eat and drink. They will be given what they want! God blesses those people who are merciful. They will be treated with mercy! God blesses those people whose hearts are pure. They will see him! God blesses those people who make peace. They will be called his children. God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of heaven. God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of evil lies about you because of me. Be happy and excited! You will have a great reward in heaven.

The Gospel of the Lord.

Praise to you, Lord Jesus Christ.

 

ĪNOINGA MŌ TE KAWENGA

E te Ariki, e kawe mai ana mātou ki tōu aata ngā tākoha o ā mātou mahi ratonga: ka īnoi nei mātou, kia pai ki ā koe ēnei tākoha, ā, kia hangaia hei Hākarameta o to mātou whakaeatanga. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

ĪNOINGA MŌ TE KŌMUNIO

E te Ariki, ka īnoi nei mātou i te mea kua whāngaia mātou ki ēnei tāonga whakaeatanga, mā tēnei āwhina ki te oranga tonutanga e tupu tonu ai te whakapono tika. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.


These Readings, in te reo Māori and English, have been kindly provided byPā Mick Ryan
pamikaere@clear.net.nz