Ko Te Rātapu Tuaono o Te Wā Noa o Te Tau A

 

6th Sunday of Ordinary Time, Year A.

Prayers and Readings for Sunday, 12 February 2017.

 

 ĪNOINGA MŌ TE KATOA

E te Atua, i whakapuaki koe kei te noho koe i roto i te ngākau tika, i te ngākau pono, tukua kia whakaahuatia rawatia mātou i tōu mana tapu e oti ake mātou he nohoanga pai ki ā koe. Mā to mātou Ariki mā Hēhu Karaiti, tāu Tamaiti, e ora nei, e rangatira tahi nei kōrua i te kotahitanga o te Wairua Tapu, Atua kotahi, mō ake ake. Āmene.

 

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Hiraka – arā Te Kaikauwhau Ūpoko 15:15-20

E āhei ana koutou ki te whakarongo ki te Ture a te Ariki, mehemea e hiahia ana koutou. Ā, ka whakahari i ā ia mā to koutou pono. E rerekē ana te ora i te mate, pērā me te ahi i te wai, ā, ka hoatu te Ariki ki ā koutou tērā ka whiriwhiria e koutou. He whakaaro nui rawa tō te Ariki, ā, he kaha rawa hoki. E kite ana ia i ngā mea katoa i ā tātou mahi, ā, ki te wehi tātou ki ā ia, ka whakamarumaru ia i a tātou. Kāhore ia i whakahau, i whakaae rānei ki te tangata ki te mahi i te kino i te hē rānei.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Ecclesiasticus 15:15-20

If you wish, you can keep the commandments, to behave faithfully is within your power. He has set fire and water before you; put out your hand to whichever you prefer. Man has life and death before him; whichever a man likes better will be given him. For vast is the wisdom of the Lord; he is almighty and all-seeing. His eyes are on those who fear him, he notes every action of man. He never commanded anyone to be godless, he has given no one permission to sin.

The Word of the Lord

Thanks be to God

 

WAIATA WHAKAUTU 118 / 119

Whakautu: Ka hari te hunga e whai nei i te ture a te Ariki.

Ka hari te hunga he tapatahi nei i te ara, e haere nei i te ture a te Ariki. Ka hari te hunga e mau ana ki āna whakaaturanga, e whakapaua ana ki te rapu i ā ia

Whakautu: Ka hari te hunga e whai nei i te ture a te Ariki.

Kua oti mātou te whakahau ki āu akoranga, kia āta puritia e mātou. Āe, me whakatikahia tōku ara ki te pupuri i āu akoranga.

Whakautu: Ka hari te hunga e whai nei i te ture a te Ariki.

Kia atawhai ki tāu pononga kia ora ai ahau. Kia puritia ai hoki tāu kupu Whakatirohia ōku kanohi,

kia kite au i ngā mea whakamīharo i roto i tāu ture.

Whakautu: Ka hari te hunga e whai nei i te ture a te Ariki.

Whakaakona ahau ki te ara o āu tikanga, ā, ka mau i ahau taea noatia te mutunga. Homai he mātauranga ki ahau, ā, ka mau i ahau tāu ture, ka whakapaua tōku ngākau ki te pupuri.

Whakautu: Ka hari te hunga e whai nei i te ture a te Ariki.

PSALM & RESPONSE 118 / 119

Response: Happy are they who follow the law of the Lord!

They are happy whose life is blameless, who follow God’s law! They are happy those who do his will, seeking them with all their hearts.

Response: Happy are they who follow the law of the Lord!

You have laid down your precepts to be obeyed with care. May my footsteps be firm to obey your statutes.

Response: Happy are they who follow the law of the Lord!

Bless your servant and I shall live, and obey your word. Open my eyes that I may consider the wonders of your law.

Response: Happy are they who follow the law of the Lord!

Teach me the demands of your statutes and I will keep them to the Lord. Train me to observe your law, to keep it with my heart.

Response: Happy are they who follow the law of the Lord.

 

TUHITUHI TAPU TUARUA  Reta tuatahi ki te hunga o Koriniti 2:6-8

He whakaaro nui tā mātou kōrero i waenganui i te hunga tino tika. Ehara anō ia i te whakaaro nui o tēnei ao e memeha haere nei, nō ngā rangatira rānei o tēnei ao. Engari e kōrerotia anō e mātou te whakaaronui o te Atua i roto i te mihiteria, tērā e huna rā, tā te Atua i whakarite ai i mua o te ao hei whakakorōria mō tātou. Kīhai nei i mātauria e tētahi o ngā rangatira o tēnei ao; me i mātau hoki, kīhai rawa i rīpekatia e rātou te Ariki o te korōria. Heoi, ka rite i te mea i tuhituhia: Kāhore te kanohi i kite, kāhore anō te taringa i rongo, kāhore anō hoki i tapoko ki te ngākau o te tangata, ngā mea kua whakaritea mai e te Atua mō te hunga e aroha ana ki ā ia. Kua whakakitea mai ia taua mea ki a tātou e te Atua, he mea nā tōna Wairua. E whakataki ana hoki te Wairua i ngā mea katoa, āe, i ngā mea hōhonu anō o te Atua.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

SECOND READING

1 Corinthians 2:6-8

We have a wisdom to offer those who have reached maturity; not a philosophy of our age, it is true, still less of the masters of our age, which are coming to their end. The hidden wisdom of God which we teach in our mysteries is the wisdom that God predestined to be for our glory before the ages began. It is a wisdom that none of the masters of this age have ever known, or they would not have crucified the Lord of Glory; we teach what scripture calls: the things that no eye has seen and no ear has heard, things beyond the mind of man, all that God has prepared for those who love him. These are the very things that God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit reached the depths of everything, even the depths of God.

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

Alleluia, alleluia! Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth: you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia!

 

RONGO PAI

Matiu Ūpoko 5:17-35

Ka kōrero a Hēhu ki āna ākonga, “Ka mea hoki ahau ki a koutou, ki te kore e rahi ake tā koutou tika i tā ngā Kaituhi¹ rātou ko ngā Parihi, ekore koutou e tapoko ki te rangatiratanga o te rangi. Kua rongo koutou, i kōrerotia ki ngā kahika, aua koe e kōhuru. Ā, te tangata e kōhuru ana, ka tika kia whakawākia ia. Ko ahau ia, ka mea nei ki a koutou: Ko te tangata e riri noa ana ki tōna teina, ka tika kia whakawākia ia. Na kōnei, ki te kawea e koe to koha tapu ki te aata, ā, ka mahara i reira, he take whakahē tā tētahi ki ā koe, waiho taua koha tapu i reira i mua o te aata, ā, mātua haere ki te hohou i te rongo ki taua tangata. Kua rongo koutou, i kōrerotia ki ngā kahika, aua koe e püremu. Ko ahau ka mea atu nei ki a koutou: ko te tangata e titiro atu ana ki te wahine, he hiamoe tāhae ki ā ia, kua pūremu kē ia ki ā ia i roto i tana ngākau. Kua rongo anō koutou; i kōrerotia ki ngā kahika: aua koe e oati teka, engari me whakamana ō oati ki te Ariki. Ko ahau ia ka mea nei ki a koutou: kaua e oati ahakoa he aha te mea. engari, kia pēnei ta koutou kōrero, ae, ae, kāhore, kāhore. Ko te mea hoki e neke atu i ēnā, nō te kino.”

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia rā koe e te Ariki, e Hēhu Karaiti

HOLY GOSPEL

Matthew 5:17-35

Jesus said to his disciples: ‘I tell you, if your virtue goes no deeper than that of the scribes and Pharisees, you will never get into the kingdom of heaven. You have learnt how it was said to our ancestor: You must not kill; and if anyone does kill he must answer for it before the court. But I say this to you: anyone who is angry with his brother will answer for it before the court.

You have learnt how it was said: You must not commit adultery. But I say this to you: if a man looks at a woman lustfully, he has already committed adultery with her in his heart.

Again, you have learnt how it was said to our ancestors: You must not break your oath, but must fulfil your oaths to the Lord. But I say this to you: do not swear at all. All you need say is “Yes” if you mean yes, “No” if you mean no; anything more than this comes from the evil one.’

 

This is the Gospel of the Lord.

Praise to you Lord Jesus Christ.


ĪNOINGA MŌ TE KAWENGA

E te Ariki ka īnoi nei mātou mā tēnei kawenga mātou e horoi, e whakahōu, ā, kia riro mō rātou e whai atu ana i tōu hiahia hei puna mō ngā painga mutunga kore. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

ĪNOINGA MŌ TE KŌMUNIO

E te Atua kawa rawa, ka īnoi nei mātou, tukua mai kia rongo mātou i ngā hua o te whakaoranga, i oatitia ki a mātou i ēnei kaupapa huna. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

 

The prayers i te reo Māori have been kindly provided by Pā Mick Ryan pamikaere@clear.net.nz