KO TE RĀTAPU TUAWHITU O TE WĀ NOA O TE TAU A

7th Sunday of Ordinary Time, Year A.

Prayers and Readings for Sunday, 19 February 2017.

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Rewitikuha 19:1-2, 17-18

I kōrero anō a Ihoā ki a Mohi, i mea: Kōrero ki te whakaminenga katoa o ngā tama a Īharaira, mea atu ki a rātou. “Kia tapu koutou; he tapu hoki ahau, a Ihoā, tō koutou Atua. Kei kino koe ki tōu teina i roto i tōu ngākau; rīria mārietia tōu hoa, kaua e waiho he hara i runga i a ia. Kaua e rapu utu, kaua hoki e mauāhara ki ngā tamariki a tōu iwi, engari arohaina tōu hoa anō ko koe. Ko Ihoā ahau.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Leviticus 19:1-2, 17-18

The Lord spoke to Moses saying: Speak to the whole community of the sons of Israel and say to them, “Be holy, for I, the Lord your God am holy. “You must not bear hatred for your brother in your heart. You must openly tell him, your neighbor, of his offence; this way you will not take a sin upon yourself. You must not exact vengeance nor must you bear a grudge against the children of your people. You must love your neighbour as yourself. I am the Lord.

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

PSALM & RESPONSE Ps 102:1-4.8.10.12-13. Response v8.

Response: The Lord is kind and merciful

1.     My soul, give thanks to the Lord, all my being, bless his holy name.

My soul, give thanks to the Lord And never forget all his blessings.

Response: The Lord is kind and merciful

2.     It is he who forgives all your guilt, who heals every one of your ills,

who redeems your life from the grave, who crowns you with love and compassion.

Response: The Lord is kind and merciful

3.     The Lord is compassion and love, slow to anger and rich in mercy.

He does not treat us according to our sins nor repay us according to our faults

Response: The Lord is kind and merciful

4.     As far as the east is from the west, so far does he remove our sins.

As a father has compassion on his sons, The Lord has pity on those who fear him.

Response: The Lord is kind and merciful

 

TUHITUHI TAPU TUARUA

1 Koroniti 3:16-23

Kāhore oti koutou i mātau, he whare tapu koutou nō te Atua, a, kei roto i a koutou te Wairua o te Atua e noho ana? Ki te whakangaromia e tētahi te whare tapu o te Atua, ka whakangaromia hoki ia e te Atua; he tapu hoki te whare o te Atua, ā, ko koutou taua whare. Kei hangarau tētahi ki a ia anō. Ki te mea tētahi he tangata mōhio ia i roto i a koutou i tēnei ao, tukua ia hei kūware kia tupu ai hei tangata whakaaro. Ki te Atua hoki he kūware noa ngā whakaaro mōhio o tēnei ao. Kua oti hoki te tuhituhi ‘Ka mau i a ia te hunga whakaaro i runga i tō rātou tinihanga’, me tēnei hoki, ‘E mātau ana te Ariki ki ngā whakaaro o te hunga whakaaro, he tekateka noa.’ No reira, kei whakamanamana tētahi ki te tangata. Nō koutou hoki ngā mea katoa; ahakoa a Paora, a Aporo, a Kipa, te ao, te ora, te mate rānei, ngā mea o naianei, ngā mea rānei e takoto mai nei, nō koutou katoa, ā, ko koutou nō te Karaiti, ko te Karaiti nō te Atua.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

SECOND READING

1 Corinthians 3:16-23

Didn’t you realise that you were God’s temple and that the Spirit of God was living among you? If anybody should destroy the temple of God, God will destroy him because the temple of God is sacred; and you are that temple. Make no mistake about it: If any one of you thinks of himself as wise, in the ordinary sense of the word, then he must learn to be a fool before he really can be wise. Why? Because the wisdom of this world is foolishness to God. As scripture says: The Lord knows wise men’s thoughts: he knows how useless they are, or again: God is not convinced by the arguments of the wise. So there is nothing to boast about in anything human. Paul, Apollos, Cephas, the world, life and  death, the present and the future, are all your servants; but you  belong to Christ, and Christ belongs to God.

 

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

 

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia, alleluia! Whoever keeps the word of Christ, Grows perfect in the love of God. Alleluia!

 

RONGO PAI

Matiu 5:38-48

Kua rongo koutou i kōrerotia, ‘He kanohi mō te kanohi, he niho mō te niho.’ Nā, ko tāku kupu tēnei ki a koutou: Kaua e whakauaua atu ki te kino; engari, ki te pākia tōu pāpāringa matau e tētahi, whakaangahia atu hoki tērā ki a ia. Ā, ki te mea tētahi kia whakawākia koe, ka tangohia tōu koti, tukua atu hoki tōu ngeri ki a ia. Ā, ki te tonoa koe e tētahi kia haere kotahi te māero, kia rua āu e haere tahi ai me ia. Hoatu ki te tangata e tono mea ana i a koe, kaua hoki e tahuri kē i te tangata e mea ana ki te taonga tārewa i a koe. ”Kua rongo koutou i kōrerotia, ‘Kia aroha ki tōu hoa tata, kia kino hoki ki tōu hoa whawhai. Nā, ko tāku kupu tēnei ki a koutou: Arohaina ō koutou hoa whawhai, manaakitia te hunga e kanga ana i a koutou, kia pai te mahi ki te hunga e kino ana ki a koutou, me īnoi hoki mō te hunga whakawhiu ana i a koutou, e whakatoi ana i a koutou; kia tupu ai koutou hei tamariki mā tō koutou Matua i te rangi; e mea nei hoki ia i tōna rā kia whiti ki te hunga kino, ki te hunga pai, kia ua hoki te ua ki te hunga tika, ki te hunga hē. Ki te aroha hoki koutou ki te hunga e aroha ana ki a koutou, he aha te utu e riro i a koutou? Kāhore ianei ngā pupirikana e pēnā? Ā, ki te oha koutou ki ō koutou tēina anake, he aha tā koutou mahi i nui ake i tā ētahi? Kāhore ianei ngā tauiwi e pēnā hoki? Nā, kia tika koutou, kia pērā me tō koutou Matua i te rangi e tika ana.”

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia rā koe e te Ariki, e Hēhu Karaiti

HOLY GOSPEL

Matthew 5:38-48

Jesus said to his disciples: ‘You have learnt how it was said: Eye for eye and tooth for tooth.” But I say this to you: offer the wicked man no resistance. On the contrary, if anyone hits you on the right cheek, offer him the other as well; if a man takes you to the law and would have your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone orders you to go one mile, go two miles with him. Give to anyone who asks, and if anyone wants to borrow, do not turn away. ‘You have learnt how it was said, “You must love your neighbour and hate your enemy.” But I say this to you: love your enemies and pray for those who persecute you; in this way you will be sons of your Father in heaven, for he causes his sun rise on bad men as well as good, and his rain to fall on honest and dishonest men alike. For if you love those who love you, what right have you to claim any credit? Even the tax collectors do as much, do they not? And if you save your greetings for your brothers, are you doing anything exceptional? Even the pagans do as much, do they not? You must therefore be perfect just as your heavenly Father is perfect.

The Gospel of the Lord.

Praise to you Lord Jesus Christ.