RĀTAPU TEKAU MĀ RUA O TE WĀ NOA, TE TAU A

 

12th Sunday of Ordinary Time, Year A

Prayers and Readings for Sunday, 25 June 2017

MŌ NGĀ KAIPĀNUI – FOR THE READERS

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Heremaia 20: 10-13

10Kua rongo hoki ahau i te hahani a te tini: “He whakawehi i ngā taha katoa. Whakahēngia, ā, ka whakahēngia ia e mātou!” E ai ki tā ōku hoa tāpui katoa, te hunga e whanga ana i ahau kia tatū; “Tērā pea ia e taea te whakawai, ā, ka kaha tātou ki a ia, ā, ka whiwhi tātou ki te utu i a ia.” 11 Otiia kei ahau te Ariki, anō he mārohirohi, he mea whakamataku. Nā reira, ka tūtuki ngā waewae o ōku kaitukino, e kore hoki ta rātou e taea. Tērā e nui to rātou whakamā, he whakamā mau tonu, ā, e kore e warewarea, nō te mea kīhai i mahia tā rātou i runga i te whakaaro nui. 12 Otiia, e te Ariki o ngā mano, e whakamātautau nei i te tangata tika, e kite nei i ngā whatumanawa, i te ngākau, tukua ahau kia kite i tāu utu ki a rātou; kua whakakitea nei hoki e ahau ki a koe taku totohe. 13 Waiata ki te Ariki, whakamoemititia ki te Ariki; kua whakaorangia nei hoki e ia te wairua o te rawakore i te ringa o ngā kaimahi i te kino.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Jeremiah 20: 10-13

10For I hear many whispering: “Terror is all around! Denounce him! Let us denounce him!” All my close friends are watching for me to stumble. “Perhaps he can be enticed, and we can prevail against him, and take our revenge on him.” 11 But the Lord is with me like a dread warrior; therefore my persecutors will stumble, and they will not prevail. They will be greatly shamed, for they will not succeed. Their eternal dishonour will never be forgotten. 12 O Lord of hosts, you test the righteous, you see the heart and the mind; let me see your retribution upon them, for to you I have committed my cause. 13 Sing to the Lord; praise the Lord! For he has delivered the life of the needy from the hands of evildoers.

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

 

WAIATA WHAKAUTU 68/69

Whakautu: E te Ariki, whakahokia mai he kupu ki ahau, he nui hoki tōu atawhai.

He tangata kē ahau ki ōku hoa ake: hei tautangata ki ngā tama a tōku whaea. Ka pau hoki ahau i te aroha ki tōu whare: kua tau anō ki ahau ngā tāwai a te hunga e tāwai ana ki a koe. I ahau i tangi, i whakatiki nei whiu i tōku wairua, ka waiho tēnā hei tāwainga mōku.

Whakautu: E te Ariki, whakahokia mai he kupu ki ahau, he nui hoki tōu atawhai.

Whakaorangia ahau i roto i te oru, kei toremi; kia ora ahau i te hunga e kino ana ki ahau, i ngā wai hōhonu anō hoki. Ā, kaua e huna tōu mata ki tāu pononga; e pōuri ana hoki ahau – hohoro te whakahoki kupu mai ki ahau

Whakautu: E te Ariki, whakahokia mai he kupu ki ahau, he nui hoki tōu atawhai.

Nō te mea ka rongo a te Ariki ki ngā rawakore, e kore anō e whakahāwea ki āna  herehere. Kia whakamoemiti te rangi me te whenua ki a ia, ngā moana, me ngā mea katoa e tere ana i roto. Nō te mea tērā e whakaorangia e te Atua a Hiona, ka hangā anō e ia ngā pā o Hūrā; ā, ka mōhio rātou ki reira, ka riro hoki a reira i a rātou.

Whakautu: E te Ariki, whakahokia mai he kupu ki ahau, he nui hoki tōu atawhai.

PSALM & RESPONSE 68/69

Response: O Lord, in your great love, answer me

I have become a stranger to my kindred,
an alien to my mother’s children. It is zeal for your house that has consumed me; the insults of those who insult you have fallen on me. When I humbled my soul with fasting, they insulted me for doing so.

Response: O Lord, in your great love, answer me

 

Rescue me from sinking in the mire; let me be delivered from my enemies and from the deep waters. Do not hide your face from your servant, for I am in distress—make haste to answer me.

Response: O Lord, in your great love, answer me

For the Lord hears the needy, and does not despise his own that are in bonds. Let heaven and earth praise him, the seas and everything that moves in them. For God will save Zion and rebuild the cities of Judah;
and his servants shall live there and possess it.

Response: O Lord, in your great love, answer me

 

TUHITUHI TAPU TUARUA

Roma 5: 12-15

12 Nā, ka rite ki te putanga mai o te hara ki te ao, he mea nā te tangata kotahi, me te mate anō i runga i te hara, ka hōrapa te mate ki ngā tāngata katoa, nō te mea kua hara katoa –  13 i te ao nei hoki te hara, a tae noa mai te ture; otirā e kore e whakairia te hara, i te mea kāhore he ture. 14 Ahakoa rā, he mana kīngi tō te mate, nō Ārama iho anō, taea noatia ki a Mohi, ki te hunga rawa kīhai nei i rite to rātou hara ki tō Ārama poke kē. He āhua nei hoki ia nō tēnei i tāria nei 15Otirā, kīhai i rite ki te hara te mea i hōmai noa mai. Mehemea hoki nā te hara o te kotahi i mate ai te tokomaha, waihoki tērā noa atu te huanga kit e tokomaha o tō te Atua aroha noa, o te mea hōmai hoki, i runga i te aroha noa o te tangata kotahi o Hēhu Karaiti.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

SECOND READING

Romans: 12-15

12 Therefore, just as sin came into the world through one man, and death came through sin, and so death spread to all because all have sinned— 13 sin was indeed in the world before the law, but sin is not reckoned when there is no law. 14 Yet death exercised dominion from Adam to Moses, even over those whose sins were not like the transgression of Adam, who is a type of the one who was to come.15 But the free gift is not like the trespass. For if the many died through the one man’s trespass, much more surely have the grace of God and the free gift in the grace of the one man, Jesus Christ, abounded for the many.

 

The Word of the Lord.

                        Thanks be to God.

 

HE UMERE – ACCLAMATION

Alleluia, alleluia.

The Spirit of truth will testify on my behalf; you also are to testify.

Alleluia, alleluia.

English prayers and Readings from the The Poverty and Justice Bible, Paipera o Te Pōhara, o Te Tika, NZ Catholic Edition, 2015

 

MŌ NGĀ PIRIHI – FOR THE PRIESTS

ĪNOINGA MŌ TE KATOA (Collect)

E te Ariki, whakaae mai ki a mātou kia mau tonu te wehi me te aroha ki tōu ingoa tapu, nā te mea, e kore koe e wetewete i tōu aroha te hunga e whakaūria ana e koe ki runga i te kaupapa o tōu aroha. Mā to mātou Ariki mā Hēhu Karaiti, tāu Tamaiti, e ora nei, e rangatira tahi nei kōrua i te kotahitanga o te Wairua Tapu, Atua kotahi, mō ake ake. Āmene.

 

ĪNOINGA MŌ TE KAWENGA (Prayer over the Offerings)

E te Ariki, tangohia au te whakahere o te maungārongo me te whakanui, ā, tukua mai ki a mātou kua horoia i tēnei ritenga, kia kawe atu i te whatumanawa e pai nei ki a koe. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

 

                                ĪNOINGA MŌ TE KŌMUNIO (Prayer after Communion)

E te Ariki, ka īnoi nei mātou i runga i tōu atawhai, i te mea kua whakahōutia mātou, ā, kua whāngaia ki te Tinana Tapu me ngā Toto Utunui o tāu Tamaiti, ā, ko tēnei e whakanuia nei e mātou me te wairua karakia tonu hei oati pono mō mātou o te whakaeatanga. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

He īnoinga nā Pā Mick Ryan pamikaere@clear.net.nz

RONGO PAI

Matiu 10: 26-33

26 Nā, kaua e wehi i a rātou; kāhore hoki he mea i hīpokina e mahue te hura, he mea rāneii huna e mahue te mōhio. 27Ko tāku e  kōrero nei ki a koutou i te pōuri, me kōrero e koutou i te mārama; ko tā ō koutou taringa e rongo ai, me kauwhau ki runga i ngā whare. 28Ā, kaua e wehi i te hunga e whakamate nei  i te tinana, ā, e kore nei te whakamate i te wairua; engari ia ko tā koutou e wehi ai, koi a e kaha nei ki te whakangaro i te wairua rāua tahi ko te tinana ki roto ki te iweri. 29Kāhore ianei e hokona ngā pīhoihoi e rua ki te pātene kotahi? Ā, ki te kāhore tō koutou Matua e mea, e kore tētahi o rāua e taka ki te whenua. 30 Otiia, ko ngā makawe o ō koutou mātenga kua oti katoa te tatau. 31Nō reira, kaua e wehi; erangi rā koutou i ngā pĪhoihoi maha. 32Nā, ki te whakaae tētahi ki ahau i te aroaro o ngā tāngata, ka whakaaetia ia e ahau i te aroaro o tōku Matua i te rangi. 33 Ā, ki te whakakāhore tētahi i ahau i te aroaro o ngā tāngata, ka whakakāhoretia hoki ia e ahau i te aroaro o tōku Matua i te rangi.

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia rā koe,

e te Ariki e Hēhu Karaiti

HOLY GOSPEL

Matthew 10: 26-33

26“So have no fear of them; for nothing is covered up that will not be uncovered, and nothing secret that will not become known. 27 What I say to you in the dark, tell in the light; and what you hear whispered, proclaim from the housetops. 28Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell. 29 Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. 30 And even the hairs of your head are all counted. 31 So do not be afraid; you are of more value than many sparrows. 32“Everyone therefore who acknowledges me before others, I also will acknowledge before my Father in heaven; 33 but whoever denies me before others, I also will deny before my Father in heaven.

The Gospel of the Lord.

Praise to you, Lord Jesus Christ.

Holy Gospel in English from the The Poverty and Justice Bible, Paipera o Te Pōhara, o Te Tika, NZ Catholic Edition, 2015