RĀTAPU TUATORU O TE AWENETI, TE TAU B

3rd Sunday of Advent, Year B

Prayers and Readings for Sunday, 17 December 2017

MŌ NGĀ KAIPĀNUI – FOR THE READERS

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Ihaia Poropiti 61: 1-2, 10-11

1 Kei runga i ahau te Wairua o te Ariki, o Ihoā; nā te Ariki nei hoki ahau i whakawahi hei kauwhau i te rongo pai ki te hunga māhaki.  Kua ungā mai ahau e ia ki te takai i te hunga ngākau marū, ki te kauwhau ki ngā whakarau, kia haere noa ki ngā herehere, kua tūwhera te whare herehere;  2 kia karangatia te tau manako mai o te Ariki. 10 Ka nui tōku koa ki te Ariki, ka whaka-manamana tōku wairua ki tōku Atua; kua whakakākahuria hoki ahau e ia ki ngā kākahu o te whakaoranga; ropia mai ana e ia te tika ki ahau hei koraka; ka rite ki tā te tāne mārena hou e kōpare nei i te whakapaipai ki a ia, ki tā te wahine mārena hou whakapaipai i a ia ki āna mea whakapaipai. 11 Ka rite hoki ki tā te whenua e mea nei i tōna tupu kia kōkiri ake, ki tā te kāri e mea nei i ngā mea kua whakatōkia ki reira kia tupu, ka pēnā anō tā te Ariki, ka meinga e ia te tika me te whakamoemiti kia tupu ki te aroaro o ngā iwi katoa.

Ko te kupu a te Ariki

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Isaiah 61: 1-2, 10-11

1 The spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me;
he has sent me to bring good news to the oppressed, to bind up the broken hearted,
to proclaim liberty to the captives, and release to the prisoners; 2 to proclaim the year of the Lord’s favour.  10 I will greatly rejoice in the Lord, my whole being shall exult in my God; for he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, as a bride groom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. 11 For as the earth brings forth its shoots, and as a garden causes what is sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring up before all the nations.

 

The word of the Lord

Thanks be to God.

 

WAIATA WHAKAUTU

Whakautu: E whakanui ana tōku wairua ki te Atua.

E whakanui ana tōku wairua ki te Atua; e hari ana tōku wairua ki te Atua ki tōku Kaiwhakaora.   Nā, te mea kua titiro ia ki te iti o tana pononga: tēnei ake hoki ka meingatia ahau e ngā whakapaparanga katoa he wahine hari.  Whakautu: E whakanui ana tōku wairua ki te Atua.

He nui hoki ngā mahi a te Atua kaha ki ahau, he tapu hoki tōna ingoa.  Ā, ko tōna atawhai nō tētahi whakapaparanga tae noa ki tētahi whakapaparanga kei runga i te hunga e wehi ana ki a ia.   Whakautu: E whakanui ana tōku wairua ki te Atua.

Kua whakakīa e ia te hunga mate hiakai ki ngā mea pai, kua tonoa kautia atu te hunga taonga.   Kua tautokona e ia a Īharaira tāna pononga, he whakamahara hoki ki tāna mahi tohu. Whakautu: E whakanui ana tōku wairua ki te Atua.

RESPONSORIAL CANTICLE

Response: My soul rejoices in my God.

My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has looked with favour on the lowliness of his servant. Surely, from now on all generations will call me blessed. Response: My soul rejoices in my God.

For the Mighty One has done great things for me, and holy his name. His mercy is for those who fear him from generation to generation. Response: My soul rejoices in my God.

The Lord has filled the hungry with good things and sent the rich away empty, he has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy. Response: My soul rejoices in my God.

 

 

TUHITUHI TAPU TUARUA

Teharonika Ūpoko 5: 16-24

16 Kia hari i ngā wā katoa, 17 kei whakamutua te īnoi.   18 I ngā mea katoa me whakawhetai atu: ko tā te Atua hoki tēnei i pai ai i roto i a Karaiti Hēhu hei mahi mā koutou.  19 Kei tineia te Wairua.  20 Kaua e whakahāwea atu ki ngā poropititanga.  21 Whakamātautauria ngā mea katoa, kia ū te pai, 22 mawehe atu i ngā āhua katoa o te kino.  23 Ā, mā te Atua pū anō o te rangimārie e tino whakatapu rawa koutou, kia tiakina hoki ō koutou wairua, ō koutou ngākau, ō koutou tinana, kia toitū, kia hēkore, i te taenga mai o tō tātou Ariki o Hēhu Karaiti.  24 He pono te kaikaranga i a koutou, māna anō hoki e whakaoti.

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

SECOND READING

Thessalonians 5:16-24

16 rejoice always, 17 pray without ceasing, 18 give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you. 19 Do not quench the Spirit. 20 Do not despise the words of prophets, 21 but test everything; hold fast to what is good; 22 abstain from every form of evil. 23 May the God of peace himself sanctify you entirely; and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 24 The one who calls you is faithful, and he will do this.

The word of the Lord.

Thanks be to God.

 

TE UMERE

Areruia, areruia.

Kei runga i ahau te Wairua o te Ariki; nā reira i tonoa ai ki te whakapuaki i te Rongo Pai ki ngā rawakore.  Areruia.

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia, alleluia.

The Spirit of the Lord now upon me has sent me to bring good news to the poor Alleluia.

All English prayers and Readings from the Lectionary used at Te Ngākau Tapu hāhi, Porirua.

MŌ NGĀ PIRIHI – FOR THE PRIESTS

ĪNOINGA MŌ TE KATOA (Collect)

E te Atua e kite mai ana koe i tōu iwi e tatari pono ana i te rā hākari o te Whānautanga o te Ariki, ka īnoi nei mātou, āwhinatia mai kia whiwhi mātou ki ngā haringa o tēnei whakaoranga nui, ā, kia whakanui tonu i ēnei haringa i te koropiko whakahirahira me te harikoa. Mā to mātou Ariki mā Hēhu Karaiti tāu Tamaiti, e ora nei, e rangatira tahi nei kōrua i te kotahitanga o te Wairua Tapu, Atua kotahi mō āke āke. Āmene.

 

ĪNOINGA MŌ TE KAWENGA (Prayer over the Offerings)

E te Ariki, ka īnoi nei mātou, kia kawea tonutia ki a koe te whakahere o to mātou karakia, kia tutuki ai te mahi kua tīmata i te kaupapa huna tapu hei whakaoti rawa mō mātou āu mahi whakaora. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

 

                                                ĪNOINGA MŌ TE KŌMUNIO (Prayer after Communion)

E te Ariki, ka tono mātou ki tōu atawhai, mā tēnei kai atua mātou e horoi i a mātou mahi kino me te whakatika i a mātou mō ngā rā hākari e haere ake nei. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

Ngā īnoinga nā Pā Ryan pamikaere@gmail.com

RONGO PAI

Hoani Ūpoko 1:6-8, 19-28

6 I tonoa mai he tangata e te Atua, ko Hoani tōna ingoa.  7 I haere mai ia hei kaiwhakaatu, hei whakaatu mō te mārama, kia meinga ai e ia ngā tāngata katoa kia whakapono. 8 Ehara ia i te mārama, engari i haere mai hei kaiwhakaatu mō te mārama. 19 Nā, ko te korero tēnei a Hoani, i te tononga mai a ngā Hūrai i Hiruhārama i ngā tohunga nui rātou  ko ngā Riwaiti hei ui ki a ia hei ‘Ko wai koe?’      21 Nā, ka whākina e ia, kīhai i whakakāhore i whāki hoki, ‘Ehara ahau i a te Karaiti.’    Ā, ka ui rātou ki a ia: ‘Tēnā pēhea?   Ko Irāia koe?’   Ka mea ia: ‘Kāhore.’  ‘Ko te poropiti oti koe?’   Ka whakahokia e ia: “Kāhore.” 22 Nā, ka mea rātou ki a ia: “Ko wai koia koe?  He kupu whakahoki mā mātou ki te hunga i tonoa mai ai mātou.  E pēhea ana koe ki a koe?”  23 Ka mea ia: “He reo ahau nō tētahi e karanga ana i te koraha:  Whakatikaia te huarahi o te Ariki!   He pērā me tā Ihāia poropiti i mea ai.”   24 Nō ngā Parihi hoki te hunga i tonoa mai rā.   25 Nā, ka ui rātou ki a ia, ka mea ki a ia: “He aha oti koe i iriiri ai, ki te mea ehara koe i a te Karaiti, ehara i a Irāia, ehara i te poropiti?”  26 Nā, ka whakahokia e Hoani ki a rātou, ka mea: “He iriiri tāku ki te wai.  Otiia tēnā te tū nā i waenganui i a koutou tētahi kāhore e mōhiotia e koutou.  27 Ko ia tēnei e haere mai ana i muri i ahau kāhore hoki ahau e tau hei  wewete i te here o tōna hū.”  28 I meatia ēnei mea ki Petapara, ki tāwāhi atu o Horano ki te wāhi e iriiri ana a Hoani.

 

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia rā koe, e te Ariki,

e Hēhu Karaiti.

 

HOLY GOSPEL

John 1: 6-8, 19-28

There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. 19 This is the testimony given by John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed and did not deny it, but confessed, “I am not the Messiah.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the prophet?” He answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?” 23 He said, “I am the voice of one crying out in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’” as the prophet Isaiah said. 24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, “Why then are you baptizing if you are neither the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?” 26 John answered them, “I baptize with water. Among you stands one whom you do not know, 27 the one who is coming after me; I am not worthy to untie the thong of his sandal.” 28 This took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing.

 

The gospel of the Lord.

Praise to you, Lord Jesus Christ.

All English prayers and Readings from the Lectionary used at Te Ngākau Tapu hāhi, Porirua.