RĀTAPU RUA TEKAU MĀ WARU O TE WĀ NOA, TE TAU A

28th Sunday of Ordinary Time, Year A

Prayers and Readings for Sunday, 15 October 2017

MŌ NGĀ KAIPĀNUI – FOR THE READERS

TUHITUHI TAPU TUATAHI

Ihaia Ūpoko 25: 6-10

6 Ā, ka tukua e te Ariki o ngā mano he hākari mā ngā iwi katoa ki runga ki tēnei maunga, he mea mōmona, he wāina nganga hei hākari, he mea mōmona kī tonu i te hinu wheua, he wāina nganga, tatari rawa. 7 Ka whakakāhoretia anō e ia i runga i tēnei maunga te mata o te hīpoki e hīpoki nei i ngā iwi katoa, me te taupoki e taupoki nei i ngā tauiwi katoa. 8 Kua horomia e ia te mate āke āke, ā, ka horoia e te Ariki, ngā roimata o ngā kanohi katoa, ka whakakāhoretia anō e ia te whakahāwea ki tāna iwi puta noa i te whenua; nā te Ariki nei hoki te kupu. Ko te kupu anō tēnei i taua rā, Nanā, ko tō tātou Atua tēnei: i tatari tātou ki a ia, ka ora anō tātou i a ia. Ko te Ariki tēnei i tatari tātou ki a ia; ka hari tātou, ka koa ki tāna whakaoranga. 10 Nō te mea ka okioki te ringa o te Ariki ki tēnei maunga.

Ko te kupu a te Ariki

Whakamoemiti ki te Atua.

FIRST READING

Isaiah 25: 6-10

6 On this mountain the Lord of hosts will make for all people a feast of rich food, a feast of well-aged wines, of rich food filled with marrow, of well-aged wines strained clear. 7 And he will destroy on this mountain the shroud that is cast over all peoples, the sheet that is spread over all nations; 8 he will swallow up death forever.
Then the Lord God will wipe away the tears from all faces, and the disgrace of his people he will take away from all the earth, for the Lord has spoken. It will be said on that day, Lo, this is our God; we have waited for him, so that he might save us. This is the Lord for whom we have waited; let us be glad and rejoice in his salvation.
10 For the hand of the Lord will rest on this mountain.

The Word of the Lord

Thanks be to God.

 

WAIATA WHAKAUTU 22/23

Whakautu:     Ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.

Ko te Ariki, tōku hēpara; e kore ahau e hapa. Ko ia hei mea kia takoto ahau ki ngā wāhi tarutaru hou; e ārahi ana ia i ahau ki te taha o ngā wai āta rere; ko ia hei whakahoki ake i tōku wairua.   Whakautu: Ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.

E ārahi ana ia i ahau ki ngā ara o te tika, he whakaaro ki tōna ingoa. Āe, ahakoa haere ahau i te awaawa o te ātārangi o te mate, kāhore he kino e wehi ai ahau; nō te mea kei tōku taha koe; ko tāu rākau, ko tāu tokotoko, ko ēnā hei oranga ngākau mōku. Whakautu: Ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.

E takā ana e koe he tēpu ki tōku aroaro i te tirohanga a ōku hoariri; e whakawahia ana e koe tōku matenga ki te hinu, pūrena tonu tāku kapu. Whakautu: Ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.

He pono e aru i ahau te pai me te atawhai i ngā rā katoa e ora ai ahau, ā, ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.  Whakautu: Ka noho ahau ki te whare o te Ariki āke tonu atu.

PSALM & RESPONSE 22/23

Response: In the Lord’s own house shall I dwell for ever and ever.

The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures;
he leads me beside still waters; he restores my soul.  Response: In the Lord’s own house shall I dwell for ever and ever.

He leads me in right paths for his name’s sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil; for you are with me; your rod and your staff – they comfort me.  Response: In the Lord’s own house shall I dwell for ever and ever.

You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. Response: In the Lord’s own house shall I dwell for ever and ever.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord my whole life long.  Response: In the Lord’s own house shall I dwell for ever and ever.

 

TUHITUHI TAPU TUARUA

Paora ki te hunga o Piripai 4: 12-14, 19-20

12  Ko te whakahoki  i ahau ki raro, mātau tonu i  ahau, ko te whai rawa, mātou tonu i ahau i ngā wāhi katoa, i ngā mea katoa, ka oti ahau te whakaako, kia mākona, ā, kia mate i te kai, kia whai rawa, ā, kia rawakore  rānei. 13 Ka taea e ahau ngā mea katoa i roto i a te Karaiti e whakakaha nei i ahau. 14He ahakoa rā, he pai tā koutou mahi, i a koutou i uru nei ki tōku mate. 19 Ā, mā tōku Atua e mea kia hua ngā mea katoa e koutou, kia rite ki te nui o tōna korōria i roto i a te Karaiti Hēhu. 20  Nā, waiho i  te Atua, arā i tō tātou Matua, te korōria āke āke. Āmene!

Ko te kupu a te Ariki.

Whakamoemiti ki te Atua.

SECOND READING

Philippians 4: 12-14, 19-20

12 I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances I have learned the secret of being well-fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. 13 I can do all things through him who strengthens me. 14 In any case, it was kind of you to share my distress. 19 And my God will fully satisfy every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. 20 To our God and Father be glory forever and ever. Amen!

 

The Word of the Lord.

Thanks be to God.

 

TE UMERE

Areruia. I whakakikokikotia te Kupu, ā, noho ana ki a tātou; ko te hunga e manaaki ana i a ia, kua whakatamarikitia ki te Atua. Areruia.

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia. The Word was made flesh and lived among us; to all who did accept him he gave power to become children of God. Alleluia.

English Readings, Psalm & Response and Gospel Acclamation from The Poverty and Justice Bible, Paipera o Te Pōhara, o Te Tika, NZ Catholic Edition, 2015

Te Umere nā Pā Ryan pamikaere@outlook.com

 

MŌ NGĀ PIRIHI – FOR THE PRIESTS

ĪNOINGA MŌ TE KATOA (Collect)

E te Ariki, ka īnoi nei mātou, hei mua, hei muri i a mātou haere tonu ai tōu mana tapu, ā, kia whai whakaaro tonu mātou ki te whakarite i ngā mahi papai. Mā to mātou Ariki mā Hēhu Karaiti, tāu Tamaiti, e ora nei, e rangatira tahi nei kōrua i te kotahitanga o te Wairua Tapu, Atua kotahi mō āke āke. Āmene.

 

     ĪNOINGA MŌ TE KAWENGA (Prayer over the Offerings)

E te Ariki, tangohia nga īnoinga nei a tōu iwi pono, me ngā kawenga, ā, mā ēnei mahi piripono e whiti atu ai mātou ki te korōria o te rangi. Mā te Karaiti to mātou Ariki. Āmene.

 

                                                 ĪNOINGA MŌ TE KŌMUNIO (Prayer after Communion)

E te Ariki, ka īnoi ngākau pāpaku mātou ki tōu mananui, ā, i a koe e whāngi ana i a mātou ki te kai o te Tinana tapu rawa me ngā Toto o tāu Tamaiti māu e hōmai ki a māu he wāhi ki tōna atuatanga. E ora nei, e rangatira nei mō āke āke. Āmene.

Ngā īnoinga nā Pā Ryan pamikaere@outlook.co

RONGO PAI

Matiu Ūpoko  22:1-10

1 Ā, ka oho ake a Hēhu, ka kōrero kupu whakarite anō ki a rātou, ka mea: Ka rite te rangatiratanga o te rangi ki tētahi kīngi i whakatakoto mārena mō tāna tama. 3Ā, tonoa ana āna pononga hei karanga i te hunga i kōrerotia ki te mārena, heoi, kīhai rātou i pai ki te haere. Ka tono anō ia i ērā ētahi atu pononga, ka mea, ‘Mea atu ki te hunga i kōrerotia: Nā, kua rite tāku hākari, kua oti āku pūru, āku mea mōmona te patu, ā, kua rite katoa ngā mea; haere mai ki te mārena.’ Otirā, i paopaongia e rātou, haere ana ko tētahi ki tāna māra, ko tētahi ki tāna hokohoko.  6 Nā, hopukina ana āna pononga e ngā mea i mahue, tūkinotia ana rātou, ā, whakamatea iho. Ōtiia, i riri te kīngi: ā, tonoa atu ana āna taua, whakangaromia ana taua hunga kōhuru, tahuna iho tō rātou pā. 8Kātahi ia ka mea ki āna pononga: “E rite ana te mārena, ko te hunga ia i karangatia kīhai i pai. 9Nā, haere koutou ki ngā pekenga o ngā ara, ā, tonoa mai ki te mārena te hunga katoa e kite ai koutou. 10 Nā, ka haere aua ponanga ki ngā ara, ā, huihuia katoatia ana te hunga i kitea e rātou, āna pai, āna kino; nā, kikī ana te mārena i ngā manuhiri.

Ko te Rongo Pai a te Ariki.

Kia whakanuia rā koe, e te Ariki,

e Hēhu Karaiti.

HOLY GOSPEL

Matthew 22: 1-10

1 Once more Jesus spoke to them in parables, saying: The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. 3 He sent his slaves to call those who had been invited to the wedding banquet, but they would not come. Again he sent other slaves, saying, ‘Tell those who have been invited: Look, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready; come to the wedding banquet.’ But they made light of it and went away, one to his farm, another to his business, 6 while the rest seized his slaves, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. 8 Then he said to his slaves, ‘The wedding is ready, but those invited were not worthy. 9 Go therefore into the main streets, and invite everyone you find to the wedding banquet.’ 10 Those slaves went out into the streets and gathered all whom they found, both good and bad; so the wedding hall was filled with guests.

The Gospel of the Lord.

Praise to you, Lord Jesus Christ.

 

Holy Gospel in English from The Poverty and Justice Bible, Paipera o Te Pōhara, o Te Tika, NZ Catholic Edition, 2015

 
.