Matagaluega Samoa – Samoan Chaplaincy

Otootoga/Profile:

O le auaunaga faale-agaga mo tagata Samoa o loo alaala i le Puleaga Faa-Akiepikopo a Ueligitone.  Ua matou vaavaai toto’a e puipui agaifanua, aganuu ma measina a o matou faalauiloa atili le fegalegalea’iga o aganuu eseese i totonu o le atunuu o Niu Sila.  O le tausiga faaleoleomamoe/faale-agaga, o polokalame mo le a’oa’oga o tagata ma le faatinoga o sakalameta o loo faaaogaina ai lava le gagana Samoa.  O le Auaunaga Faaleagaga o le Matagaluega Samoa e sefulu aulotu o loo auai i totonu.  O lenei Auaunaga o loo faauluulu ai le Ta’iala mo Tausiga Faaleoleomamoe ma lagolagoina e le Auvaa o Tausiga Faaleoleomamoe.  E aofia i lenei auva’a le Faauluuluga o le Ofisa, le Ulugali’i ta’ita’i o Fesoasoani Katoliko, le Faauluuluga o le A’oga Aso Sa, le Ta’ita’i o Tupulaga Talavou ma le Ositaulaga o loo gafa ma le Auaunaga o Sakalameta.

In collaboration with other Archdiocesan departments and parishes, the Samoan Chaplaincy facilitates responses to the faith and pastoral needs and educational services for the Samoan community within the Archdiocese.

The Chaplaincy Team provide for regular Samoan Masses, Sunday School, formation and support for youth leadership and regular retreats for those involved in ministry.  The Chaplaincy aim to preserve customs, traditions and values while promoting the full integration of multicultural New Zealand society. Pastoral care, formation programs and administration of the sacraments are provided in the Samoan language.

The Samoan Chaplaincy has 10 communities (aulotu). The Chaplaincy is led by the Lay Pastoral Leader supported by the Chaplaincy Team. This includes the Executive of the Chaplaincy, the Head Catechist Couple, the Sunday School Leader, the Youth Leader and ex-officio the Priest in Sacramental Ministry.

 

Fa’atofala’iga/Mission Statement:

O le Auaunaga Faale-agaga Samoa ua faatuina e faasoa atu ai le tausiga faaleoleomamoe mo Tagata Katoliko Samoa uma, o lona uiga,  o i latou ia o totino o Aulotu faapea foi ma i latou e le o ni totino o Aulotu i totonu o Matagaluega.

O lenei Auaunaga sa faavaeina e le Akiepikopo ina ia faasoasoa, fetuutuuna’i ma faaaoga ai le malosi ma le sosia o loo i totonu o le Laumua Katoliko ma le Auaunaga Faaleoleomamoe ina ia atina’e ma faatupulaia ai le malamalamaga Katoliko, e ala i a’oa’oga, aso mafaufau ma faatalatalanoaga ma A’oga Aso Sa.

Matou te galulue faatasi ma Ositaulaga o Matagaluega ma Ta’iala Faaleoleomamoe.  “Ta’ita’iga so’oso’otauau ma le auaunaga e faavae i luga o le fefaaaloaloa’i, talitonu, faalologo ma le naunauta’i e galulue faatasi atoa ai ma le fefaasoaaiga o matafaioi.”  (Faatofala’iga mai le Sinoti)

O lenei Auaunaga foi e faasoasoa mai ai le Faafailelega faauau mo Ta’iala ina ia tumau lo latou malamalamaga ma mautinoa ai o loo lava tapenaina i latou e auauna atu i le Nuu o le Atua.

The Samoan Chaplaincy is established to provide pastoral care to all Samoan Catholics, that is, those who are members of Aulotu and non-members of Aulotu in Parishes.

The Chaplaincy has been entrusted by the Archbishop to coordinate and utilize resources within the Catholic Centre and Pastoral Services to enhance and develop their understanding of Catholicism, through workshops, retreats, seminars and Sunday Schools.

We work collaboratively with Parish Priests/Lay Pastoral Leaders.

Collaborative leadership and ministry are based on mutual respect, trust, listening, a commitment to work together, and the sharing of responsibilities.” (Synod Statement)

The Chaplaincy provides ongoing Formation for the Lay Leaders to maintain their understanding and ensure they are well prepared to minister to the people of God.

 

O le Auaunaga Fa’aleagaga Samoa e maua ai vaega ua ta’ua i lalo/The Samoan Chaplaincy provides:

 • E fesoasoani i tagata Katoliko Samoa e saili se matagaluega/aulotu e misasa ai i le gagana Samoa poo le faaperetania foi;
 • E lagolago i matagaluega ma a’oga e ala i faaoloaga o loo maua i totonu o le matagaluega;
 • E fesoasoani i le faalauiloaga o tutupuga i totonu o le Auaunaga;
 • E fesoasoani e faatulaga ni faatalatalanoaga faale-agaga mo le aufaigaluega i totonu o a’oga;
 • E fesoasoani i soo se auala e pei o se e tu-i-matagiolo i le va o a’oga/aulotu ma le Mafutaga Samoa atoa; ma
  E faatautaia aso mafaufau mo soo se vaega.
 • to help Samoan Catholics find a parish to celebrate Mass in Samoan and/or English;
 • support for parishes/schools with resources in the community;
 • assistance with promoting events within the Samoan Chaplaincy;
 • support setting up Samoan spirituality sessions for staff in schools;
 • help in any way as an interface between schools/parishes and the Samoan community; and
 • Retreats for various groups.

O se tasi o meafaigaluega taua o loo faaaoga e fesoota’i ai ma le saofaiga atoa o le matagaluega o le nusipepa faale-masina, e pei ona lausilafia, o le Taulogologo.

O vaega o loo i totonu o le Auaunaga Faaleagaga Samoa e iai i latou ua ta’ua i lalo, ae le na o latou:

 • Aulotu e sefulu (10)
 • Tupulaga Talavou
 • A’oga Aso Sa
 • Ituaiga o le Agaalofa Mamana
 • Mafutaga a Tina
 • Ituaiga Tolu a Maria
 • Sagata Ana
 • Autalimisasa
 • Aufaipese

One of the most important tools we use to communicate throughout the chaplaincy is the monthly newsletter Taulogologo.

Groups that can be found within the Samoan Chaplaincy include but are not limited to:

 • The 10 communities (Aulotus)
 • Youth Group – Autalavou
 • Sunday School – A’oga Aso Sa
 • Divine Mercy – Ituaiga o le Agalofa
 • Mother’s Group – Mafutaga a Tina
 • Third Order – Ituaiga Tolu
 • St Anne’s Guild – Sagata Ana
 • Altar Servers – Tali Misasa
 • Choirs – Aufaipese

Tuatusi/Address:

c/- Archdiocese of Wellington
Catholic Centre,
PO Box 1937,
22 – 30 Hill Street,
Thorndon
Wellington 6140

Feso’ota’i/Contact:

Salā Mikaele TEOFILO – Lay Pastoral Leader

Telefoni/Phone: 04 4961707
Fakesi/Fax: 04 496 1768
Imeli/Email: m.teofilo@wn.catholic.org.nz

Faasologa o Misasa Faale-Masina/Monthly Mass Schedule:

1st Sunday of the month

08.30am Strathmore
10.00am Taita

2nd Sunday of the month

11.30am Naenae
1.30pm Wainuiomata

3rd Sunday of the month

11.00am Newtown
11.30am Heretaunga

4th Sunday of the month

11.30am Stokes Valley
12.00pm Lower Hutt

Vagana ai le Aulotu a Petone aua e iai la latou Misasa Samoa i le ta’itolu masina, lea o loo tau i totonu o se tasi o Misasa a la latou Matagaluega/Palisi.

With the exception of the Petone aulotu who have a Samoan Mass every 3 months which also serves as a Parish Mass.