talofa

‘Fa’amanuia le atua ia oe.
May God Bless you!’ Photo: WelCom

talofa Archdiocese of Wellington