Season of Lent, Easter and the Resurrection

WelCom April 2019: Te Wā o te Reneti, te Aranga me te Aranga Ake ‘May our Lent this year be a journey … bringing the hope of Christ also to creation,…

WelCom April 2019:

Te Wā o te Reneti, te Aranga me te Aranga Ake

‘May our Lent this year be a journey … bringing the hope of Christ also to creation, so that it may be “set free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of God” (Rom 8:21). Let us not allow this season of grace to pass in vain!’ – Pope Francis Message for Lent, 2019.

Pope Francis’ message for Lent 2019 in full is online at: tinyurl.com/PopeFrancis-Lenten-Message-19 or https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html


Deacon Danny Karatea-Goddard offers a reflection for Holy Week, Easter Sunday and the Resurrection.

I am you, and you are me

In the midst of Lent our nation was challenged with the tragedy in Christchurch.

But we have seen a city, a nation come together in a common love and concern for each other.

How many times have we heard words such as love, kindness, compassion, peace, forgiveness and hope?

We have witnessed the old and young from many communities gathering to mourn, to pray.

We became one,

‘I am you, and you are me’.

The light of God’s love shone upon these moments of darkness and transformed our nation and in turn spoke to a world in need of hope.

As we enter into Eastertime may we remember again the stories of suffering, death and the resurrection.

May the Risen Christ continue to work through us all to bring new life to you and I and bring hope, joy and love to all we meet. May the peace of the Lord be with you. We are one together – tātou, tātou e.

Ko au, ko koe, koe koe, ko au

I waenganui i te wā o te Reneti i werohia tō tātou whenua nā te parekura i Ōtautahi.

Hēoi anō, kua kitea te kotahitanga i runga i te aroha me te whakaaronui o tētehi ki tētehi i taua kāinga, i tēnei motu hoki.

E hia ke ngā wā kua rangona ngā kupu nei, arā te aroha, te atawhai, te pūaroha, te rangimārie, te hohourongo me te tūmanako?

Kua kitea te hunga pakeke me te hunga ririrki nō o roto o ngā hāpori maha e hui tahi ana ki te tangi, ki te karakia.

I whakakotahitia tātou,

‘Ko au, ko koe, ko koe, ko au’.

I whiti te rama aroha o te Atua ki roto i te pōuritanga, i whai māramatanga ai te motu,ka rangona te reo tuku ora e te taringa rapuora o te ao.

I a tātou whakatau nei i te Wā o te Aranga ka maumahara anō tātou i ngā kōrero mō te mamaenui, te matenga me aranga ake.

Mā te Karaiti Aranga tātou e arahi ki tētehi oranga hōu kia taea e tāua te kawe atu i te tūmanako, te harikoa me te aroha ki tētehi atu. Kia tau te rangimārie a te Ariki ki a koutou. He whānau kotahi tātou
– tātou, tātou e.


“Christ is Risen, Alleluia, Alleluia!”

“Kua ara te Karaiti. Areruia, Areruia!”

“He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay.” Matthew 28:6


Season of Lent, Easter and the Resurrection Archdiocese of Wellington

Image: ‘The Resurrection’, stained-glass window in Suzanne Aubert Crypt, Our Lady’s Home of Compassion, Island Bay, Wellington. Photo: WelCom

Holy Week

Sunday 14 April – Palm Sunday

Thursday 18 April – Holy Thursday

Friday 19 April – Good Friday

Saturday 20 April – Easter Saturday

Easter Season Begins

Sunday 21 April – Easter Sunday